Oppegård idrettsråd er avviklet

Webadmin
10.04.2019
Tirsdag 2. april ble idrettsrådene både i Oppegård og Ski avviklet, og Nordre Follo Idrettsråd (NFIR) ble formelt konstituert. Det vil bli etablert en egen hjemmeside for det nye idrettsrådet.