Årsmøtepapirer er lagt ut

Nina K. Vøllestad
25.03.2019
Agenda og saksdokumenter til OIRs årsmøte 2019 er lagt under "Administrativt". Der finnes også agenda og saksdokumenter til konstituerende møte for Nordre Follo IR. 

Se også link over "Årsmøte 2019"