Årsmøte Oppegård idrettsråd 2019

Webadmin
27.02.2019
Årsmøtet i Oppegård idrettsråd vil være i Rådhusteateret i Ski 2. april kl. 18:30  Agenda og saksdokumentasjon blir lagt ut senere i mars.