Innhold
1
Nyttig informasjon

Fra og med 1. januar 2010 slås kommunene Ski og Oppegård sammen til Nordre Follo kommune. Det vil bli ett felles idrettsråd for den nye kommunen.

Det skal inngås en samarbeidsavtale mellom idrettsrådene i Oppegård og Ski, slik at man allerede nå kan håntere relevante saker som angår idretten i begge kommuner.

 

 

 I fokus