Innhold
1
Enklere idrettslag

Nå blir det enklere å være idrettslag! Fra 2016 gjelder nye løsninger og ordninger som forenkler idrettslagenes registrering, rapportering og søknader. Dette kommer som konsekvens av vedtak på Idrettstinget 2015, som er Norges idrettsforbunds (NIF) høyeste myndighet. Der ble NIFs lov endret. I tillegg ble det vedtatt at rapporterings- og søknadsfrister for idrettslagene skal samles, slik at idrettslagene har færre frister å forholde seg til og at de har de nødvendige dokumenter tilgjengelig på søknadstidspunktet (for eksempel ved søknad om momskompensasjon)

>Temaside enklere idrettslag​​

 

 

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegghttps://forbund.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=26Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg2018-03-01T00:00:00Z2018-03-01T22:55:00ZOnline<div>Frem til 1. mars kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. </div><div> </div><div>Regjeringen har i sitt budsjettforslag foreslått at det bevilges 185 millioner kroner til dette formålet i 2018. </div><div> </div><div>Søknadsfristen er 1. mars og søknaden sendes inn via idrettsanlegg.no. </div><div> </div><div>Les mer her <a href="https://www.idrettsforbundet.no/tema/anlegg/">https://www.idrettsforbundet.no/tema/anlegg/</a></div>
Styremøte Oppegård Idrettsrådhttps://oppegardir.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=10Styremøte Oppegård Idrettsråd2018-03-12T18:00:00Z2018-03-12T20:00:00ZKolbotn klubbhus (kontoret)<div></div>
Årsmøte Oppegård Idrettsrådhttps://oppegardir.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=11Årsmøte Oppegård Idrettsråd2018-04-05T17:00:00Z2018-04-05T19:00:00ZKolbotn klubbhus Agenda og sakspapirer legges ut senest en uke før møtet. Forslag som ønskes behandlet må sendes til styret senest 14 dager før møtet. Vi ønsker så mange som mulig tilstede. Antall representanter fra idrettslagene med stemmerett er som følger: - Lag med opp til 1000 medlemmer 2 representanter. - Lag med opp til 2000 medlemmer 3 representanter. - Lag med mer enn 2000 medlemmer 4 representanter. Det r særskilte regler for bedriftsidrettslag. Se loven for Oppegård idrettsråd.

 I fokus