Dokumentkategori
  
  
Agenda Årsmøte for Oppegård idrettsråd 2017.pdf
  
Årsmøter2017
Budsjett Oppegård Idrettsråd 2017.pdf
  
Årsmøter2017
Forslag fra styret_fullmakt.pdf
  
Årsmøter2017
Forslag fra styret_Overgangsfase_NordreFollo.pdf
  
Årsmøter2017
Forslag fra styret_Treningstider_NordreFollo.pdf
  
Årsmøter2017
Forslag_LAM.pdf
  
Årsmøter2017
Idrettspolitisk dokument 2015-2019.pdf
  
Høringsuttalelser2017
Intensjonsavtale OIR og Ski.pdf
  
Årsmøter2017
Møtereferat 01 - 2017.pdf
  
Styremøter2017
Møtereferat 02 - 2017.pdf
  
Styremøter2017
Møtereferat 03 -2017.pdf
  
Styremøter2017
Møtereferat 04 - 2017.pdf
  
Styremøter2017
Møtereferat 05 - 2017.pdf
  
Styremøter2017
Møtereferat 06 - 2017.pdf
  
Styremøter2017
Møtereferat 07 - 2017.pdf
  
Styremøter2017
Møtereferat 08 - 2017.pdf
  
Styremøter2017
Møtereferat 09 - 2017.pdf
  
Styremøter2017
Møtereferat 10 - 2017.pdf
  
Styremøter2017
Møtereferat 11 - 2017.pdf
  
Styremøter2017
OIR Arsmelding 2016.pdf
  
Årsmøter2017
OIR handlingsplan 2017.pdf
  
Årsmøter2017
Regnskap Oppegård Idrettsråd 2016.pdf
  
Årsmøter2017
Valg.pdf
  
Årsmøter; Valgkomite2017