Dokumentkategori
  
  
Agenda for konstituerende årsmøte i Nordre Follo idrettsråd.pdf
  
Sak 4 Lov for Nordre Follo IR_godkjent av AIK 27.02.2019.pdf
  
Sak 5 Forslag til årsmøte_Arbeidsprogram.pdf
  
Sak 6a Forslag til årsmøte LAM.pdf
  
Sak 6b Forslag til årsmøte FordelingTreningstidArrangementer.pdf
  
Sak 6c Forslag til årsmøte Medlemskontingent.pdf
  
Sak 6d Forslag til årsmøte Fullmakt.pdf
  
Sak 7 Budsjett Nordre Follo Idrettsråd 2019.pdf
  
Sak 8 Forslag til valgkomite_revidert 26 mars.pdf
  
Sak 8 Valgkomiteenes innstilling til styre og kontrollkomite.pdf