Dokumentkategori
  
  
0. Agenda Årsmøte for Oppegård idrettsråd 2018.pdf
  
Årsmøter2018
3.OIR Årsmelding 2017.pdf
  
Årsmøter2018
5. Regnskap Oppegård Idrettsråd 2017.pdf
  
Årsmøter2018
6a. OIR handlingsplan 2018_til årsmøtet.pdf
  
Årsmøter2018
6b. Forslag_LAM.pdf
  
Årsmøter2018
6c. Forslag fra styret Repr AIK mm.pdf
  
Årsmøter2018
6d. Forslag  om prosess opprettelse av Nordre Follo Idrettsråd.pdf
  
Årsmøter2018
7. Budsjett Oppegård Idrettsråd 2018.pdf
  
Årsmøter2018
8ab. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2018.pdf
  
Årsmøter2018
8c. Styrets innstilling på valgkomite.pdf
  
Årsmøter2018
OIR_SamleteSakspapirer_2018.pdf
  
Årsmøter2018