0. Agenda Årsmøte for Oppegård idrettsråd 2018.pdf
  
2018
3.OIR Årsmelding 2017.pdf
  
2018
5. Regnskap Oppegård Idrettsråd 2017.pdf
  
2018
6a. OIR handlingsplan 2018_til årsmøtet.pdf
  
2018
6b. Forslag_LAM.pdf
  
2018
6c. Forslag fra styret Repr AIK mm.pdf
  
2018
6d. Forslag  om prosess opprettelse av Nordre Follo Idrettsråd.pdf
  
2018
7. Budsjett Oppegård Idrettsråd 2018.pdf
  
2018
8ab. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2018.pdf
  
2018
8c. Styrets innstilling på valgkomite.pdf
  
2018
Agenda Årsmøte for Oppegård idrettsråd 2017.pdf
  
2017
Budsjett Oppegård Idrettsråd 2017.pdf
  
2017
Forslag fra styret_fullmakt.pdf
  
2017
Forslag fra styret_Overgangsfase_NordreFollo.pdf
  
2017
Forslag fra styret_Treningstider_NordreFollo.pdf
  
2017
Forslag_LAM.pdf
  
2017
Intensjonsavtale OIR og Ski.pdf
  
2017
OIR Arsmelding 2016.pdf
  
2017
OIR handlingsplan 2017.pdf
  
2017
OIR_SamleteSakspapirer_2018.pdf
  
2018
Regnskap Oppegård Idrettsråd 2016.pdf
  
2017
Valg.pdf
  
2017